Je browser is verouderd!

Voor meer veiligheid, snelheid en om volledig te profiteren van alle functionaliteiten van de Fix MyStreet Wallonia-site, vragen we je je browser te updaten of over te schakelen naar een moderne browser:

1. Wat is FixMyStreet Wallonie? Wat zijn de doelstellingen?

FixMyStreet Wallonie is een app die werd ontwikkeld door Be WaPP (de afkorting staat voor “Wallonie Plus Propre” - Schoner Wallonië). Hij is te gebruiken op smartphone en tablet en kan worden gedownload in de gebruikelijke appstores. Er bestaat ook een website voor wie die geen smartphone heeft maar toch problemen wil melden. De app en de website zijn geheel gratis toegankelijk, zowel voor Waalse gemeenten als voor hun burgers.

Met deze app kunnen de meldingen worden gecentraliseerd op één enkele locatie binnen de gemeentelijke diensten. De tool geolokaliseert automatisch het probleem dat in de openbare ruimte werd aangetroffen en afhankelijk van de aard van de melding wordt de bevoegde dienst erover ingelicht. Als het verzoek aanvaard wordt, wordt de auteur van de melding verder op de hoogte gehouden van de behandeling van het geïdentificeerde probleem en krijgt hij een notificatie zodra het afgehandeld is.

2. Welke problemen kan ik melden?

Drie soorten van problemen die in de openbare ruimte worden aangetroffen, kunnen door de gebruiker van de app worden gemeld:

  • Problemen met de openbare netheid (vuilnisbak of -zak omgegooid, sluikstort, opeenhoping van klein zwerfvuil, enz.)
  • Problemen met openbare voorzieningen (verstopte straatgoten, verlichting, wegdekgaten, enz.)
  • Problemen met groene ruimten (hinderlijke beplanting, enz.)

Niet elke situatie die je in de openbare ruimte aantreft kan worden gemeld via de app, en de gemeentelijke diensten zullen ook niet in alle gevallen ingrijpen. Zo wijzen we de gebruiker erop dat een zakdoekje of blikje op straat niet door het systeem wordt opgepikt.

3. Welke gemeenten nemen deel?

De tool wordt momenteel in meerdere Waalse gemeenten getest. Via deze interne test kan het gemeentelijk personeel zich met de tool vertrouwd maken alvorens hem aan te bieden aan de burgers.

Ben je een gemeente en wil je graag verdere informatie ontvangen? Klik dan hier!

4. Waarom wordt mijn melding niet gepubliceerd?

Er kunnen allerlei redenen zijn waardoor je melding niet wordt gepubliceerd: 

- Het gemelde probleem is geen schade die hersteld moet worden. In dat geval deelt de beheerder je mee dat je melding ongeldig is verklaard.

- Het probleem werd al door iemand anders gemeld. Je ontvangt het nummer van het reeds gemelde probleem, zodat je desgewenst de voortgang ervan kunt volgen.

- Het probleem heeft te maken met schade waaraan FixMyStreet Wallonie niets kan doen.

5. Waarom wordt mijn foto of commentaar niet gepubliceerd?

Het is mogelijk dat foto’s of commentaar niet gepubliceerd worden, indien de inhoud ervan misleidend of onwettig is. De verantwoordelijke (gemeentelijke, regionale of andere) beheerders behouden zich het recht voor om alle rapporten of updates die zij ongepast vinden, niet te publiceren of te verwijderen. Voor verdere informatie over dit punt verwijzen we je naar de pagina “Gebruiksvoorwaarden”.

6. De locatie van het probleem op de kaart en het door FixMyStreet Wallonie voorgestelde adres komen niet overeen

Het kan voorkomen dat het door FixMyStreet Wallonie voorgestelde adres en de locatie van het probleem op de kaart verschillen.

Verplaats de cursor op de kaart naar de exacte locatie waar je het probleem hebt aangetroffen.
Negeer het adres dat door FixMyStreet Wallonie wordt voorgesteld.
Voer in het veld “commentaar” het adres in waar het probleem zich voordoet.

7. Wie kan mijn persoonsgegevens inkijken?

Als je een probleem voorlegt, worden je contactgegevens en de details van het probleem doorgegeven aan de verantwoordelijke (gemeentelijke, regionale of andere) manager. De verstrekte contactgegevens (naam, telefoon, e-mail) dienen om contact met je op te nemen om je op de hoogte te houden van de manier waarop wij je melding behandelen.

Er worden geen gegevens op de openbare website geplaatst of aan een derde partij doorgegeven, tenzij we hiertoe wettelijk verplicht zijn.

8. Bescherming van persoonsgegevens

Wij waarborgen de vertrouwelijkheid van alle aan ons verstrekte informatie. Volgens de wet (zie de website van het Belgisch Staatsblad) heb je recht op inzage in de gegevens die jou aangaan. Ook heb je het recht die gegevens te wijzigen en te verwijderen.

De gegevens die in het kader van een informatieverzoek worden ontvangen, worden door Be WaPP en de deelnemende instanties uitsluitend bewaard om het informatieverzoek te kunnen beantwoorden. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heb je recht op inzage en zo nodig wijziging van de betrokken gegevens. Hiertoe moet je contact opnemen met Be WaPP op het nummer +32 81 32.26.40 of het e-mailadres info@bewapp.be.

9. Gaan jullie nu spam naar mijn e-mailadres sturen?

Je e-mailadres wordt door de beheerder uitsluitend gebruikt in het kader van de door jou gemelde problemen, en alleen als je zelf gevraagd hebt op de hoogte te worden gehouden.

De e-mails die je mogelijk ontvangt, zijn:

- meldingen, om op de hoogte te worden gehouden van de behandeling van een door jou gemeld probleem;

- meldingen, om op de hoogte te worden gehouden van de behandeling van een door iemand anders gemeld probleem waarover jij wilt worden geïnformeerd;

- berichten van een beheerder die persoonlijk met jou van gedachten wil wisselen over de voortgang van een door jou gemeld probleem.

10. Wie beheert de website?

Zie “Over”.

11. Systeemvereisten

De website FixMyStreet Wallonie is geoptimaliseerd voor de besturingssystemen Microsoft Windows, Apple Macintosh en Linux, in combinatie met de volgende software:

Microsoft Internet Explorer 11
Microsoft Edge 38 en hoger
Mozilla FireFox 50 en hoger
Google Chrome 53 en hoger
Adobe Acrobat Reader 9 en hoger

De app is verkrijgbaar via App Store voor iOS en via de Google Play Store voor Android.

12. hulp nodig?

Zie "helpen".

De mobiele app gratis downloaden

Zie je een probleem in de openbare ruimte? Meld het dan direct bij je gemeente!
Het is eenvoudig en effectief: lokaliseer met een paar klikken het probleem, maak er een foto van en je melding wordt naar de bevoegde manager gestuurd!

Logo iOS Store - FixMyStreet WallonieLogo Android Store - FixMyStreet Wallonie
Hulp nodig